Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na predajné účely predávajúcemu FIVE STAR, s.r.o., Tallerova 4, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 08, Slovensko 

Vážení zákazníci,

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (GDPR) slúži na poskytnutie potrebných informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov na  predajné účely. Vaše osobné údaje budú využité len na sprostredkovanie predaja.Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 je účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a preto je potrebné, aby ste si preštudovali nasledovné ustanovenia.V prípade akýchkoľvek informácií nás kontaktujte prostredníctvom údajov uvedených v kolónke kontakt. 

  1. Správca vašich osobných údajov

Správca osobných údajov je predajca FIVE STAR, s.r.o., Tallerova 4, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 08, Slovensko. DIČ : 2022034256, IČ DPH : SK2022034256 

  1. Osobné údaje, ktoré spracúvavame a uchovávame

Na predajné účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov.

Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, adresa bydliska.

Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

  1. Pôvod osobných údajov

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame od Vás pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorá bola uzavretá na diaľku, prostredníctvom elektronickej siete. Vaše osobné údaje môžu pochádzať aj z našej komunikácie prostredníctvom sociálnej siete, na ktorej prevádzkujeme oficiálnu stránku našej predajne. Takto dobrovoľne odovzdané údaje spracúvame len na predajné účely.  

  1. Súhlas s použitím osobných údajov

Vami odsúhlasené spracovanie osobných údajov bude slúžiť na predajné účely, pod ktorými rozumieme odoslanie tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti uvedenej v spôsoboch dopravy. Okrem toho môžu slúžiť na kontaktovanie pri informovaní o výhre zo súťaže, ktorá sporadicky prebieha na našej oficiálnej stránke dom obuvi (facebook).

  1. Dĺžka uchovania osobných údajov

Súhlas ste udelili predajcovi FIVE STAR, s.r.o., Tallerova 4, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 08, Slovensko, na obdobie trvania zmluvného vzťahu. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

  1. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Kedykoľvek po uzavretí zmluvy máte právo na zmenu alebo opravu osobných údajov. Po dodaní tovaru máte právo žiadať o odstránenie uchovávaných osobných údajov.

  1. Prístup k vašim obchodným údajom

 Vaše osobné údaje sú poskytované prepravnej spoločnosti výlučne na úkony doručovania. Dotknuté spoločnosti zodpovedajú za ochranu osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.- Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem prepravných spoločností majú prístup k vašim osobným údajom aj zamestnanci predajcu, ktorý dbajú o ochranu vašich osobných údajov.

x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.

Súhlasím Odmietnuť Centrum súkromia Nastavenie Sukromia Ďalšie informácie o cookies